Disseny d'una pauta immunosupressora en un model de xenotrasplantament hepàtic en rosegadors: alteracions del sistema immunitari i del status hemostàtic.

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections