Síntesi d’àcids cianocarboxílics: hidrocarboxilació i deuteriocarboxilació catalítica selectiva. Desenvolupament de fosfines i complexos de pal∙ladi i platí

Files in this item

This item appears in the following Collections