TDX Home > Universitat de Barcelona > Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi > Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi by Title