Paper del receptor de cannabinoides 1 (CB1) a la Cirrosi experimental. Efecte del bloqueig de CB1 sobre les complicacions de la cirrosi

Files in this item

This item appears in the following Collections