Obtenció de tensioactius biopolimèrics basats en la inulina en medi aquós

Files in this item

This item appears in the following Collections