Efecte del calcitriol intravenós sobre la relació sigmoïdal calci/parathormona en malalts en diàlisi amb hiperparatiroï disme greu

Files in this item

This item appears in the following Collections