Transloquina, una proteïna associada a microtúbuls, regula la localització de la ciclina D1 en cèl·lules quiescents

Files in this item

This item appears in the following Collections