Síntesi i caracterització de nous complexos de ruteni contenint lligands quirals. Aplicacions en catàlisi asimètrica

Files in this item

This item appears in the following Collections