En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1730)

Files in this item

This item appears in the following Collections