Avaluació de la genotoxicitat en el medi terrestre: utilització de l'electroforesi de cèl·lules individuals en gels d'agarosa (Comet test, o SCGE).

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections