Producción inducible de lactococina A, pediocina PA-1, colicina V e interleuquina-2 en cepas de "Lactococcus lactis" productoras de nisina

This item appears in the following Collections