Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/7486

La Complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual
Castellà, Josep M.
josep.castella@huma.upf.es
Payrató, Lluís, 1960-
Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
2002-01-23
B.14058-2002
8469985116
Llengua catalana
Gèneres discursius
Registre col·loquial
Conversa informal
Classe magistral
Discurs acadèmic
Prosa acadèmica
Discurs escrit
Registre escrit especialitzat
Densitat lèxica
Discurs oral
Composició oracional
Estil nominal
Variació lèxica
Estil verbal
Connexió textual
Interordinació
Coordinació
Interjecció
Subordinació
Comparació català-anglès
Variación lingüística
Microsociolingüística
Anàlisis del discurso
Lengua catalana
Complejidad lingüística
Géneros discursivos
Modo del registro
Registro coloquial
Registro oral formal
Discurso académico
Registro escrito especializado
Prosa académica
Conversación informal
Discurso oral
Clase magistral
Densidad léxica
Composición oracional
Discurso escrit
Lexical density
Connexión textual
Estilo verbal
Subordinación
Variación léxica
Comparación catalán-inglés
Estilo nominal
Interordinación
Interjección
Linguistic variation
Coordinación
Microsociolinguistics
Discourse analysis
Catalan language
Linguistic complexity
Sentence composition
Nominal style
Textual connection
Verbal style
Subordination
Coordination
Mode del registre
Complexitat lingüística
Anàlisi del discurs
Microsociolingüística
Variació lingüística
Genres of discourse
Mode of register
Formal oral register
Colloquial register
Academic lecture
Specialised written register
Academic discourse
Academic prose
Written discourse
Informal conversation
Oral discourse
Interjection
Interordination
Comparison Catalan-English
Type/token ratio
Registre oral formal
80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia
Filologia catalana
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
         
DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF

Full text files in this thesis

Files Size Format
tjcl1de2.pdf 782.0 KB PDF
tjcl2de2.pdf 756.0 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Funded