Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/7327

Límites constitucionales al contenido material de las leyes de presupuestos del Estado
Toscano Ortega, Joan A.
juan.toscano@upf.edu
Carrillo López, Marc
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
2003-01-24
B.13421-2011
978-84-694-3949-4
laws of accompaniment budget
encoding
legislative technique
legal certainty
right to amend
legislative procedure
unit legislation
possible and banned from the laws of budgets
constitutional role
material overflow
content necessary
constitutional limits on the content of the laws
relations constitutional court and legislature
budgets law
law
lleis d'acompanyament pressupostàries
codificació
tècnica legislativa
seguretat jurídica
dret d'esmena
procediment legislatiu
unitat de legislació
eventual i prohibit de les lleis de pressupostos
funció constitucional
desbordament material
contingut necessari
límits constitucionals al contingut de les lleis
relacions tribunal constitucional i legislador
llei de pressupostos
llei
leyes de acompañamiento presupuestarias
codificación
técnica legislativa
seguridad jurídica
derecho de enmienda
procedimiento legislativo
unidad de legislación
función constitucional
cavaliers budgétaires
bepackungsverbot
contenuto eventuale
desbordamiento material
contenido eventual y prohibido de las leyes de pre
contenido necesario
limites constitucionales al contenido de las leyes
relaciones tribunal constitucional y legislador
ley
ley de presupuestos
34 - Dret
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
         
DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF

Full text files in this thesis

Files Size Format
TJATO1de8.pdf 7.610 MB PDF
TJATO2de8.pdf 8.950 MB PDF
TJATO3de8.pdf 7.275 MB PDF
TJATO4de8.pdf 9.283 MB PDF
TJATO5de8.pdf 8.157 MB PDF
TJATO6de8.pdf 7.518 MB PDF
TJATO7de8.pdf 7.123 MB PDF
TJATO8de8.pdf 8.940 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Funded