Polímeros entrecruzados a base de PVC : síntesis, caracterización y propiedades

This item appears in the following Collections