Aritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents