Reconeixement òptic de patrons amb discriminació variable per mitjà de la correlació no-lineal dual. Aplicació al reconeixement d'objectes en color

Files in this item

This item appears in the following Collections