Grups de Galois sobre Q amb condicions de ramificació prefixades

Files in this item

This item appears in the following Collections