Contribució a l'estudi de la modelització i l'optimització de l'operació de plantes químiques multipropòsit de funcionament discontinu

Files in this item

This item appears in the following Collections