Simulació numèrica del moviment del sòl produït per terratrèmols. Aplicació a moviments febles i forts.

Files in this item

This item appears in the following Collections