Una contribució al càlcul de valors i vectors propis i a l'anàlisi de l'escalabilitat

Files in this item

This item appears in the following Collections