El poblament antic a la Laietània litoral(del Besòs a la riera de Caldes): l'aplicació d'un GIS (Sistema d'Informació Geogràfica) a l'estudi de la seva evolució i les seves relacions espacials.

Files in this item

This item appears in the following Collections