Desenvolupament i Aplicació de Bioassaigs per a la Monitorització Ambiental de Lligands del Receptor d’hidrocarburs d’Aril (AhR, Compostos Tipus Dioxina)

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections