Avaluació de la transferència de la formació contínua per a directius/ves de l'Administració Pública de Catalunya: Creació, aplicació i anàlisi d'un model d'avaluació de la transferència

Files in this item

This item appears in the following Collections