Control transcripcional i caracterització molecular de l’alanina aminotransferasa mitocondrial en l’orada (Sparus aurata)

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections