Estudi de la utilització dels mapes de potencial electrostàtic i de polarització com a descriptors moleculars

Files in this item

This item appears in the following Collections