Estudi de models matemàtics aplicats a la predicció d'epidèmies de la cendrosa de l'ordi

Files in this item

This item appears in the following Collections