Biodegradació de compostos orgànics halogenats amb Trametes versicolor

Files in this item

This item appears in the following Collections