TDX Home > Universitat de Barcelona > Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica > Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica by author/director