La palabra del predicador. Contrarreforma y supersticion en Cataluña (siglos XVII-XVIII)

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents