Introducció de les preferències dels ciutadans en la presa de decisions sanitàries: una aplicació a la priorització de pacients en llistes d'espera

Files in this item

This item appears in the following Collections