La Interleucina-6 secretada per les cèl·lules de Kupffer és la responsable de la iniciació del procés de regeneració hepàtica post-hepatectomia parcial en un model animal experimental

Files in this item

This item appears in the following Collections