Influència del suport audiovisual sobre les expectatives preoperatòries del malalt candidat a una artroplàstia total de genoll

Files in this item

This item appears in the following Collections