Principios constitucionais informadores do ordenamento xurídico e a súa presenza nas técnicas de elaboración de normas xurídicas: especial referencia ao principio de seguridade xurídica

This item appears in the following Collections