Departament de Filosofia

Departament de Filosofia

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona. Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!

Si sou doctor de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu "Preguntes més freqüents" (PMF).

Enviaments recents

 • Oms Sardans, Sergi (Data de defensa: 19-12-2016)
  In this dissertation I examine some of the most relevant proposals of common solutions to the Liar and the Sorites paradoxes. In order to do that, I present first a definition of what a paradox is so that, with this at ...
 • Arnaiz Ferrer, José Manuel (Data de defensa: 15-12-2016)
  La presente tesis doctoral estudia los «Naturwissenschaft» de Johann Wolfgang von Goethe, quien es mundialmente conocido como literato, pero también desarrolló un paradigma científico como «Naturforscher» ―estudioso de la ...
 • Panizza, Chiara (Data de defensa: 12-01-2017)
  In this dissertation I present a critical study of fiction, focusing on the semantics of fictional names and fictional discourse. I am concerned with the issue of whether fictional names need to refer, and also with the ...
 • Miró Comas, Abel (Data de defensa: 27-04-2016)
  L’objectiu del nostre treball és examinar l’experiència estètica, la percepció per mitjà de la qual hom aprehèn el «pulchrum», des de l’ontologia del coneixement, ço és, des d’aquella perspectiva on allò primer i radical ...
 • Díez García, Manfred (Data de defensa: 09-09-2016)
  En aquest treball el lector trobarà un estudi d’uns escrits inèdits d’Alexandre Galí. Conegut en les seves vessants de pedagog, lingüista i historiador, els escrits esmentats posen de manifest una nova vessant filosòfica. ...