ESTIMACIÓ DE LA VULNERABILITAT SÍSMICA D'UNA ZONA RESIDENCIAL I PREDICCIÓ DEL SEU DANY ESPERAT EN FUNCIÓ DE LA INTENSITAT SÍSMICA

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents