OPTIMITZACIÓ DE MÈTODES MULTITÉCNICA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE COMPONENTS ORGÀNICS I MORTERS DE CALÇ TRADICIONALS DE L'ANTIGUITAT. DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES EXPERIMENTALS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. APLICACIÓ A UN CAS D'ESTUDI: ELS ESTUCS DE LA PINTURA MURAL DE LA CULTURA MAIA (ANTIGA MESOAMÈRICA)

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents