Algoritmos Paralelos de Reconstrucción de Imágenes TAC sobre Arquitecturas Heterogéneas

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents