Utilitat diagnòstica dels leucòcits marcats amb Tecneci-99m en la pràctica diària hospitalària

Files in this item

This item appears in the following Collections