Desenvolupament i avaluació d'un enzim immunoassaig per al diagnòstic serològic de la tuberculosi, utilitzant antígens glicolipídics. Estudi comparatiu amb 9 kits serològics comercialitzats

Files in this item

This item appears in the following Collections