Epidemiologia dels fitoplasmes dels fruiters de fruita dolça de la vinya a la Peninsula Ibèrica: identitat genètica, hostes, vectors, cicles i control

Files in this item

This item appears in the following Collections