Benthic communities' response to different trawling impact levels: generalization towards developing a Mediterranean model = Resposta de les comunitats bentòniques a diferents nivells d’impacte de pesca d’arrossegament: generalització per al desenvolupament d’un model mediterrani

Files in this item

This item appears in the following Collections