Participació dels factors de virulència extraintestinal d'Escherichia coli en la seva acció uropatògena

Files in this item

This item appears in the following Collections