Alteracions motores i neurals en un model de colitis induïda per Trichinella spiralis en rata

Files in this item

This item appears in the following Collections