Estudi d’adhesió d’una ceràmica felsdpàtica amb diferents aliatges de crom cobalt colat, fresat i sinteritzat

Files in this item

This item appears in the following Collections