Embriogénesis somática en Guayabo (Psidium Guajava L.)

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents