El mecanisme de vigilància de la fase S estabilitza els nivells de la ciclina Clb6 en resposta a estrès genotòxic

Files in this item

This item appears in the following Collections