Estudi del paper dels factors de creixement IGF-I i VEGF en la regeneració i la funcionalitat del pàncrees endocrí

Files in this item

This item appears in the following Collections