Estudi en animals transgènics del paper de la GK en el control de l'homeòstasi de la glucosa. Implicacions en la teràpia gènica de la diabetis Mellitus

Files in this item

This item appears in the following Collections