Estudios estructurales y funcionales de la lisozima Cpl-7, del bacteriófago Cp-7 de neumococo

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents