Estudio integral de los bosques de "Quercus pyrenaica" willd. en la Península Ibérica : características bioclimáticas, sintaxonómicas y especies indicadoras. Comprehensive study of "Quercus pyrenaica" willd. forests at Iberian Peninsula : indicator species, bioclimatic, and syntaxonomical characteristics

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents